درباره این سامانه

این سایت از سیستم آزاد نسخه 2.4.8.0 استفاده میکند که یک نرم افزار کد باز اداره و انتشار دانشکده ها تهیه شده توسط پروژه دانش عمومی است که تحت لیسانس GNU General Public License در اختیار همگان می باشد.

روند انتشار و دبیری OJS