اطلاعات برای پدیدآورندگان

آیا می خواهید به این دانشکده طرح پیشنهادی بفرستید؟ توصیه می شود که متن درباره سامانه از نظر سیاست های حاکم بر انواع طرح های رساله دکترا راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمائید. برای ارسال طرح پیشنهادی لازم است چنانچه تاکنون در این دانشکده ثبت نام نکرده اید نسبت به این کار اقدام کنید. چنانچه قبلا ثبت نام کرده اید فقط کافی است که به سیستم وارد شوید و مراحل ارسال طرح پیشنهادی را شروع کنید.